Notities bij: Jan Buwalda

Woonde te IJsbrechtum, Sneek.