Notities bij: Broer Pieters Bewolda

Woonde te Oosterlittens. Zie naamaannemingslijst 1811 in archief.