Notities bij: Auck Siercksdr. Hankema

Woonde te Oosterend.