Notities bij: Jeanette J. Heuten

Woonde te Coevorden, Leeuwarden, Hallum.