Notities bij: Jan Smit

Woonde te Haarlem, Schoten (N.H.).