Notities bij: Ulbe Buwalda

Hij is ongehuwd overleden.