Notities bij: Teunis Dirks

Woonde te Schettens.
Deed samen met zijn vrouw op 8-8-1773 belijdenis van het geloof, te Schettens-Longerhouw.