Notities bij: Rienck Sytses Andla

Op 5-1-1505 op de lijst van Friese edelen.
Noemt zich waarschijnlijk Andla, naar zijn grootmoeder die ook een Andla was !