Notities bij: Bauck Douwes Beintema

Woonde te Tjerkwerd.