Notities bij: Tietje Andringa

Woonde te Tzummarum.