Notities bij: Adam Jans Bewoude

Woonde te Noordwolde. Hij is ongehuwd overleden.