Notities bij: Albert Jans Buwolde

Woonde te Noordwolde. Hij is ongehuwd overleden.