Notities bij: Henderina Jans Buwolde

Woonde te Noordwolde.