Notities bij: Sytze Scheltes Buwalda

Woonde te Tzum, Koudum, Jellum.