Notities bij: Jacob Stapert

Woonde te St. Jacobiparochie.