Notities bij: Douwe Willems Bekius

Woonde te Beetgum.