Notities bij: Willem Douwes Bekius

Woonde te Beetgum.