Notities bij: Thomas Annes Bergsma

Woonde te Welsrijp.