Notities bij: Sibbel Johansdr. van Aylva

Sterft in het kraambed. Trouwt buiten raad van haar ouders, doch met een uitzet van f. 300.-