Notities bij: Taecke Bauckes van Inthiema

Wordt nergens met de naam 'van Inthiema' genoemd. Testeert 9 nov 1611 "....kranck te bedde en zeer swack".