Notities bij: Cornelius Aennes Musculus

Waarschijnlijk trouwt deze Cornelis Aennes met Martje Foppes. "SS min Candidatus". Woonde te Lemmer. Ds. Cornelis Musculus genoemd in doopboek.
Cornelius was predikant te Sint-Johannesga (1705-1735). Afgezet
wegens vloeken en dronkenschap.
dominee van 1705 -1735 te Delfstrahuizen]