Notities bij: Chrijstijna Aennes

Opm.: De dopeling is overleden