Notities bij: Trijntje Klazes Bosma

Woonde te Menaldum.