Notities bij: Jan Jans Althuis

Woonde te Menaldum.