Notities bij: Tiepcke Hessels Epema

Reyner Jans had geld geleend van Tiepcke. Later heeft de zwager van Tiepcke, Hille Gatses Buwalda, de lening afbetaald. Later kochten Reyner Jans en Claaske Reyns de zathe van Tiepcke in Olde- clooster.