Notities bij: Jan Geerts Beintema

Woonde te Hantum