Notities bij: Eelke Ulbes Buwalda

Woonde te Ezumazijl onder Anjum, Hantum, Brantgum.