Notities bij: Willemke Adema

Woonde te Koudum, Leeuwarden. Natuurlijke dochter van Sytske Adema.