Notities bij: Siucke Jacobs Algra

Woonde te Bolsward. Ouders gegokt.
Den 29 ianuarius 1729 is in de heere gerust Siuke [Ia]cobs Algra out 50 iaaren huisvrouw van Boele de Kok werkelyke raatsman en old burgermeester in Bolswaart en leit alhier begraven