Notities bij: Trijntje Hayes Bangma

Woonde te Kimswerd.