Notities bij: Pieter Ulbes Rijpma

Woonde te Kimswerd.