Notities bij: Jouwert Jan Buwalda

Woonde te St. Annaparochie, Sloten, Nes (nr. 31).