Notities bij: Pieter Andries Netters

Woonde te Bozum.