Notities bij: Rinske Sijtses Ypma

Woonde bij haar trouwen te Bozum.