Notities bij: Symontje Sieks Baarda

Woonde te Leeuwarden.