Notities bij: Luts van Aylva

Afkomstig van Bornwerd.