Notities bij: Frans van Jongema

Rouwbord aanwezig te Wommels. Hij streed mee in de grietmansverkiezing van Wonseradeel in 1623. Geen kinderen uit dit huwelijk.