Notities bij: Freerk Algera

Woonde te Witmarsum, huisje naast de korenmolen.