Notities bij: Sybe Sybes Baerdt

Afkomstig van Tjerkwerd. Hij verkocht in 1694 geheel stem 26 te Tjerkwerd.
Woonde te Longerhouw, van 1695 tot 1699, hij kwam toen van Tjerkwerd en vertrok naar Bolsward.