Notities bij: Gerbrich Jaans Zytsma

Afkomstig van Bozum.