Notities bij: Tjitske Bantema

Woonde te St. Jacobiparochie, Nieuw Loosdrecht.