Notities bij: N.N. Andla

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1671
Man: Andla
Vrouw: Wilhelmina van Middelkoop
- Op 9 juni 1671 zij belijdenis