Notities bij: Baatje Andries Donia

Afkomstig van Tjerkwerd.