Notities bij: Tjitze Jacob Buwalda

Woonde te Loosdrecht, Gorinchem.