Notities bij: Tjipke Hendriks Buwalda

Woonde te Leeuwarden, Heerenveen, Benedenknijpe.