Notities bij: Jacob Jansen Klinckhamer

Werd op 4-12-1706 burger te Leeuwarden, betaalde 6 cg. (burgerboek).

Proclamatieboek 245 folio 115r van mrt 1710 (locatie niet zeker)
Arjen Robijns koopt een hof met 2 prieelen etc., nz. Rozengracht omtrent de Kerkpoort. Ten O. de straat, ten W. de oud-burgemeester Haselaar, ten Z. de erven Piebe Wytses en ten N. een dwarshuis aan de Hofstraat. Verkoper is Janke Hendriks x Jacob Jansen Klinkhamer, mr. koperslager te Leeuwarden, voor 465 cg.