Notities bij: Jan Willems Bemondt

Ouders gegokt; grote kans, moeder echter één van die drie...

Kreeg in november 1583 betaald van de Burgwerder kerkvoogd 'heercomende van een weerhaen ende reparatie van den kerke van jaerwerck den somma van 5 daelders.

Is Douwe Jansen (leidekker te Leeuwarden) in 1665 familie van hem??