Notities bij: Hendrik Alles

Afkomstig van Sneek. Woonde te Sneek.

Is dit hem?
Sneek, dopen, doopjaar 1711
Gedoopt op 29 april 1711 in Sneek
Dopeling: Hendrik
Vader: Aele Hendriks
Moeder: Antie Oeges