Notities bij: Alle Hendriks van Wielen

Afkomstig van Sneek. Woonde te Bolsward vanaf 1785 en te Leeuwarden vanaf 6 juni 1788, kwam toen van Bolsward.
Kreeg in 1782, 1783, 1784 en 1786 betaald voor reparatie aan het uurwerk te Schraard.

Lidmatenboek Kollumerland, 1815
Man: Alle Hendriks van Wielen
Vrouw: Baukjen Attes Nieuwenhuizen
- Op 6 februari 1815 zij belijdenis