Notities bij: Sijtze Jacob Buwalda

Woonde te St. Pancras, Middelie, Beemster.